ติดต่อเรา

วีซี เรสซิเดนซ์

วีซี เรสซิเดนซ์

299 หมู่ 1 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038 146 068
โทรสาร +66(0) 3814 6066   อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อยู่ติดมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี